Zoznam bytov
Podlažie Číslo bytu Skladovací priestor
na podlaží
Úžitková plocha v m2 Výmera balkón / terasa v m2 Celková výmera v m2 Počet izieb Stav
1. NP B11 62,51 4,91 67,42 2 Predaný
1. NP B12 44,12 8,37 52,49 2 Predaný
1. NP B13 44,12 44,12 2 Predaný
1. NP B14 59,54 6,25 65,79 2 Predaný
1. NP B15 59,54 3,30 62,84 2 Predaný
1. NP B16 52,52 52,52 2 Rezervovaný
2. NP B21 80,72 4,91 85,63 3 Rezervovaný
2. NP B22 40,04 8,37 48,41 2 Predaný
2. NP B23 42,87 42,87 2 Predaný
2. NP B24 68,49 6,25 74,74 2 Rezervovaný
2. NP B25 68,49 6,25 74,74 2 Predaný
2. NP B26 48,54 6,20 54,74 1 Rezervovaný
2. NP B27 32,47 6,20 38,67 1 Predaný
3. NP B31 80,72 4,91 85,63 3 Predaný
3. NP B32 40,04 8,37 48,41 2 Predaný
3. NP B33 42,87 42,87 2 Predaný
3. NP B34 68,49 6,25 74,74 2 Predaný
3. NP B35 68,49 6,25 74,74 2 Predaný
3. NP B36 48,54 6,20 54,74 1 Predaný
3. NP B37 32,47 6,20 38,67 1 Predaný
4. NP B41 80,72 4,91 85,63 3 Predaný
4. NP B42 40,04 8,37 48,41 2 Predaný
4. NP B43 42,87 42,87 2 Predaný
4. NP B44 68,49 6,25 74,74 2 Predaný
4. NP B45 68,49 6,25 74,74 2 Predaný
4. NP B46 48,54 6,20 54,74 1 Predaný
4. NP B47 32,47 6,20 38,67 1 Predaný
5. NP B51 80,72 4,91 85,63 3 Predaný
5. NP B52 40,04 8,37 48,41 2 Predaný
5. NP B53 42,87 42,87 2 Predaný
5. NP B54 68,49 6,25 74,74 2 Predaný
5. NP B55 68,49 6,25 74,74 2 Predaný
5. NP B56 48,54 6,20 54,74 1 Predaný
5. NP B57 32,47 6,20 38,67 1 Predaný
6. NP B61 80,72 4,91 85,63 3 Predaný
6. NP B62 65,87 8.37 74,24 3 Predaný
6. NP B63 84,61 6,25 90,86 3 Predaný
6. NP B64 84,61 6,25 90,86 3 Predaný
6. NP B65 33,87 6,20 40,07 1 Predaný
6. NP B66 33,87 6,20 40,07 1 Predaný
7. NP B71 80,72 4,91 85,63 3 Predaný
7. NP B72 65,87 8,37 74,24 3 Predaný
7. NP B73 84,61 6,25 90,86 3 Predaný
7. NP B74 84,61 6,25 90,86 3 Predaný
7. NP B75 67,16 12,50 79,66 3 Predaný
8.NP B81 97,27 44,46 141,73 4 Predaný
8.NP B82 mezonet 119,40 32,24 151,64 4 Predaný
8.NP B83 mezonet 106,67 27,95 134,62 4 Predaný
8.NP B84 66,60 12,50 79,1 3 Predaný

Stiahnite si PôDORYS BYTU


NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ